SBO กติกา แข่งขัน วิ่งผลัด

  กติกาการแข่งขันวิ่งผลัดเบื้องต้น  1. เมื่อการแข่งขันวิ่งผลัดทำในช่องวิ่ง ผู้เข้าแข่งขันอาจทำที่หมายไว้บนลู่ภายในช่องวิ่งของตนเอง โดยใช้เทปกาวขนาด 5 X 40 ซม. มีสีที่เห็นได้ชัดเจน ไม่สับสนกับกับเครื่องหมายถาวรอื่น ๆ SBO  2. ไม้วิ่งผลัดจะต้องถือด้วยมือตลอดการแข่งขัน ถ้าหล่นนักกรีฑาจะต้องเก็บด้วยตนเองอาจออกจากช่องวิ่งของตนเพื่อไปเก็บคทาที่หล่นคืนมา การที่คทาหล่นไม่เป็นผลให้ต้องออกจากการแข่งขัน 3.  SBO ในการแข่งขันวิ่งผลัดทุกประเภทการรับส่งคทาจะต้องกระทำในเขตรับส่งเท่านั้นการส่งผ่านคทาเริ่มขึ้นเมื่อคทาสัมผัสมือผู้รับ และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในวินาทีที่คทาอยู่ในมือของนักกรีฑาภายในเขตรับส่งเท่านั้นที่เป็นตัวชี้ขาด ไม่ใช่ตำแหน่งของร่างกายหรือแขน ขา ของผู้เข้าแข่งขัน 4. ในการแข่งขัน วิ่งผลัดอื่น ๆ เมื่อไม่ใช้ช่องวิ่ง นักกรีฑาที่รอรับคทาจะต้องอยู่ด้านในของลู่ ขณะที่สมาชิกของทีมกำลังวิ่งเข้ามาถึง SBOBET  5. หลังจากส่งคทาเสร็จแล้ว ผู้เข้าแข่งขันควรอยู่ในช่องวิ่งของตนหรืออยู่ในเขตรับส่งคทาจนกว่าทางวิ่งจะปลอดจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางนักกรีฑาคนอื่น การวิ่งออกจากตำแหน่งหรือช่องวิ่งของตนเอง เมื่อส่งไม้วิ่งผลัดเสร็จแล้ว อาจทำให้ทีมถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยถือว่าเป็นการทำผิดกติกาได้ 6. การช่วยเหลือด้วยการผลัก หรือด้วยวิธีอื่นใดต่อสมาชิกในทีมขณะทำการแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน แทงบอลออนไลน์  การแข่งขันวิ่งผลัด SBO 1. เขตรับส่งไม้คทามีระยะทาง 20 เมตร โดยถือไม้คทาเป็นเกณฑ์ไม่เกี่ยวกับขา แขน ลำตัวของนักกีฬา 2. การแข่งขันวิ่งผลัด […]

Read More

การแข่งขันกีฬาวิ่งผลัด ที่คุณควรจะรู้

การวิ่งผลัด จะประกอบไปด้วยการวิ่งและการถือสิ่งของ ตลอดจนการรับส่งของ ซึ่งผู้ที่ทำการวิ่งผลัดจะต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อให้ทั้ง 3 ส่วนนี้ออกมาดี และเทคนิคที่ใช้ในการวิ่งผลัด อย่างการถือคฑาเพื่อส่งแล้วรับ ซึ่งในตอนเริ่มต้นนั้นผู้วิ่งจะต้องออกวิ่งด้วยการถือคฑาไว้ในแขนขวา ดังนั้นผู้ที่วิ่งอยู่ก็จะต้องส่งคฑาให้ผู้วิ่งคนต่อไปที่แขนซ้ายของผู้วิ่งคนนั้น SBO ซึ่งจะยื่นมาทางด้านหลังด้วยเช่นกัน ส่วนผู้วิ่งคนที่สามจะทำการรับคฑาด้วยมือขวาของตน ส่วนผู้เล่นคนที่สี่จะรับด้วยมือขวา สลับกันอย่างนี้ ซึ่งการรับส่งคฑาในลักษณะนี้จะนิยมใช้ในการแข่งขันวิ่งผลัดในรายการแข่งขันวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกกว่าในการรับส่งคฑา เนื่องจากผู้เล่นไม่ต้องทำการเปลี่ยนมือที่ใช้ถือคฑาอีกในระหว่างการวิ่ง และทำให้ระยะทางในการวิ่งของแต่ละคนไม่มากขึ้นด้วยเนื่องจากผู้ส่งคนที่ 1 และผู้ส่งคนที่ 3 สามารถวิ่งชิดขอบในของช่องวิ่งได้ตลอดระยะทาง ส่วผู้ส่งที่ 2 และคนรับคฑาคนสุดท้ายจะเป็นการวิ่งในทางวิ่งตรง โดยการรับส่งคฑานั้นจะต้องอยู่ภายในเขต 20 เมตรที่กำหนดให้เท่านั้น คือ นับจากระยะทางเริ่มต้นของผู้รับคฑาไปข้างหน้า 10 เมตร และถอยหลังลงมา 10 เมตร

Read More