กติกาในการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก

กีฬาทุกชนิดย่อมมีกฎกติกาในการแข่งขัน ซึ่งกีฬาทุ่มน้ำหนักก็เช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ในกฎกติกาของการทุ่มน้ำหนักสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกติกาในการทุ่มน้ำหนักกันดีกว่า • ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีดหรือโรยสารใด ๆ SBO ลงในบริเวณวงกลมหรือบนพื้นรองเท้าของตนเองทั้งสิ้น • ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของผู้เข้าแข่งขันสัมผัสกับขอบบนของวงกลมของที่ยันเท้าหรือพื้นนอกวงกลม จะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการผิดกติกา • ในขณะทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดการแข่งขันได้ แม้ว่าจะเริ่มไปแล้วก็ตาม โดยผู้เข้าแข่งขันจะวางลูกน้ำหนักลงภายนอกหรือภายในวงกลมก็ได้ หรืออาจจะเดินออกจากวงกลมโดยก้าวเท้าออกทางด้านหลังของวงกลม เมื่อพร้อมทำการแข่งขันใหม่ผู้เข้าแข่งขันจะจะสามารถกลับเข้าไปในวงกลมในท่านิ่งและเริ่มต้นทำการแข่งขันต่อไปได้ • ผลการแข่งขันจะถูกนับเป็นคะแนนเมื่อผู้เข้าแข่งขันทำการทุ่มลูกทุ่มน้ำหนักไป และลูกน้ำหนักตกลงอย่างสมบูรณ์ภายในขอบด้านในของรัศมีของการทุ่ม • ผู้เข้าแข่งขันจะออกจากวงกลมไม่ได้จนกว่าลูกน้ำหนักจะตกถึงพื้น introducingjuiceplus.com และต้องออกทางครึ่งหลังซึ่งมีเส้นสีขาวเขียนไว้ ซึ่งเส้นนี้จะต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออกไปนอกวงกลมทั้งสองข้าง

Read More

ทุ่มน้ำหนัก !!! กรีฑาประเภทลานที่หลายคนไม่รู้จัก

การทุ่มลูกน้ำหนักเป็นกรีฑาประเภทลานอีกชนิดหนึ่ง โดยในการทุ่มลูกน้ำหนักนั้นผู้เล่นหรือผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องถือลูกน้ำหนักไว้ในมือข้างใดข้างหนึ่งตามแต่ที่ตนเองถนัด และตลอดการแข่งขันนั้นผู้เล่นจะต้องยืนอยู่ภายในพื้นที่วงกลมที่ตามกติกากำหนดและทำการทุ่มลูกน้ำหนักออกไปข้างหน้าตรงๆ ซึ่งผู้ที่เล่นที่สามารถทุ่มลูกน้ำหนักได้ระยะทางไกลที่สุดจะเป็นผู้ที่ชนะในการแข่งขันนั้นๆไป โดยทั่วไปการทุ่มน้ำหนักนั้นจะมีขั้นตอนในการเคลื่อนไหวเพื่อเล่นกรีฑาเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกีฬาอื่นๆเช่นกัน และในการทุ่มลูกน้ำหนักจะมีขั้นตอนและวิธีการทุ่มลูกน้ำหนักโดยการสรุปคร่าวๆจะมีอยู่ 4 ขั้นตอน นั่นคือ การเตรียมตัว การเคลื่อนที่เพื่อทำการทุ่มลูกน้ำหนัก การทุ่มลูกน้ำหนัก และการทรงตัวหลังจากการทุ่มลูกน้ำหนัก การเคลื่อนไหวในการทุ่มลูกน้ำหนักนั้นจะมีลักษณะคือ SBO เมื่อผู้เล่นอยู่ในท่าเตรียมพร้อมของการทุ่มลูกน้ำหนักแล้ว ให้ทำการถ่ายเทน้ำหนักตัวของผู้เล่นไปยังทิศทางที่จะทุ่มพร้อมกับเหยียดเข่าขวาขึ้น บิดไหล่ เอว และแอ่นอก จากนั้นดันลูกน้ำหนักออกจากซอกคอให้เฉียดปลายคางไปข้างหน้าทำมุมประมาณ 45 องศา หลังจากนั้นทำการเหยียดแขนไปตรงๆเพื่อดันลูกน้ำหนักออกไปให้ โดยต้องเหยียดให้สุดแขนอย่างเต็มแรง

Read More