อุปกรณ์ที่ต้องมีในการแข่งขันฟุตบอล

094

อุปกรณ์ที่ต้องมีในการแข่งขันฟุตบอล

ในการแข่งขันฟุตบอลนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่ 2 แบบ คือ อุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน และ อุปกรณ์สำหรับผู้แข่งขัน โดยอุปกรณ์สำหรับผู้แข่งขันจะมี รองเท้าฟุตบอล ถุงเท้าฟุตบอล และสนับแข้ง แต่ที่เราจะกล่าวในบทความนี้ก็คือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการแข่งขัน ซึ่งมีความจำเป็นมาก หากไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ อุปกรณ์ที่ต้องมีในการแข่งขัน มีดังนี้

1. ลูกฟุตบอล

ลูกฟุตบอลเป็นปัจจัยหลักในการเล่นและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเลยล่ะ แต่ลูกฟุตบอลที่เหมาะกับการนำมาแข่งขันนั้น SBO ควรเป็นลูกฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับจาก F.I.F.A แล้ว และจะต้องมีน้ำหนักประมาณ 396-453 กรัม ซึ่งเป็นน้ำหนักมาตรฐานของลูกฟุตบอล

2. ตาข่ายประตู

ตาข่ายประตูที่มีไว้สำหรับกั้นลูกฟุตบอลนั้น SBO จะต้องเป็นตาข่ายที่มีสภาพดี ไม่มีรอยขาดหรือช่องโหว่ และที่สำคัญจะต้องติดตั้งไว้กับเสาประตูอย่างมั่นคง เพื่อป้องกันไม่ให้ตาข่ายหลุดออกจากเสาประตูขณะกำลังแข่งขันอยู่

3. เสาประตู

เสาประตูจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรง เพราะอาจจะล้มลงมาทับนายประตูหรือผู้เล่นที่อยู่ใกล้ประตูได้

4. ธงมุมสนาม

ธงมุมสนาม จะต้องนำมาปักไว้ที่มุมสนามเพื่อบอกเส้นเขตแดนเสมอ เพื่อให้กรรมการสังเกตได้ง่ายๆเวลาที่ลูกฟุตบอลออกจากสนามหรือเวลาที่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งวิ่งออกจากสนาม ซึ่งเป็นการผิดกติกา

5. ป้ายคะแนน

ป้ายคะแนน มีไว้สำหรับนับคะแนน ในขณะแข่งขัน ซึ่งจะต้องระวังไม่ให้ป้ายถูกน้ำ เพราะอาจจะผุพังได้ง่าย ซึ่งหากเป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีป้ายคะแนนก็ได้ อุปกรณ์ทั้ง 5 อย่างที่กล่าวมานี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เพราะหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป ก็จะทำให้มีปัญหาในการแข่งขันหรือไม่สามารถทำการแข่งขันได้ โดยเฉพาะลูกฟุตบอลซึ่งเป็นปัจจัยหลัก