วิธียืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ถูกต้องการเล่นกีฬา

ctheritagefoundation.org การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการเล่นกีฬามีประโยชน์ในการช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ดี ช่วยให้คุณเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ ของร่างกายในขณะเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี แต่ควรทำให้ถูกวิธีซึ่งคุณสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

  1. ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เลือกทำควรใช้วิธีค่อยๆ ยืดกล้ามเนื้อจนตึงพอทนได้ และไม่ควรดึงจนรู้สึกปวดและฝืนไว้เป็นเวลานาน เพราะอาจจะมีผลทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดอักเสบได้
  1. ในแต่ละท่าควรทำค้างไว้อย่างน้อย 20-30 วินาที ไม่ควรทำเร็วจนเกินไปนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วคุณอาจจะเสียเวลาในการทำไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังไม่สามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในขณะเล่นกีฬาได้อีกด้วย
  1. ในแต่ละท่าที่ทำควรทำซ้ำ 5-10 ครั้ง จะเป็นจำนวนที่พอเหมาะในการช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อให้รู้สึกตัวได้เป็นอย่างดีก่อนการเล่นกีฬาในแต่ละครั้ง
  1. ในการปฏิบัติแต่ละท่าให้ผู้เล่นสูดลมหายใจเข้าลึกๆ อย่างช้าๆ แล้วจึงค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกจนสุด ในขณะจบท่า
  1. ควรทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งก่อนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และถ้าจะให้ดีเพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและป้องกันการปวดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายหลังการเล่นควรทำด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่นานๆ เล่นกีฬาที จะมีผลให้รู้สึกปวดบริเวณกล้ามเนื้อมากกว่าผู้ที่เล่นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ