ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ SBO

99

ประโยชน์ของการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อ ตะกร้อเป้นกีฬาที่เล่นกันมาอย่างยาวนานนับศตวรรษไม่ได้และมีการเล่นอย่างแพร่หลายอีกด้วย เพราตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมีอุปกรณ์การเล่นที่ง่าย สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยผู้เล่นที่เลือกเล่นกีฬาเซปักตะกร้อจะได้รับประโยชน์จากการเล่นอย่างมากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลากหลายประการดังนี้

1. ตะกร้อเป็นกีฬาที่ไม่สิ้นเปลืองลงทุนน้อย สามารถร่วมกันลงทุนได้อุปกรณ์กีฬาก็หาซื้อได้ง่าย มีราคาที่ถูกอีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาไว้ใช้งานอย่างยาวนานอีกด้วย

2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผู้เล่นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมกีฬาศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกด้วย เป็นการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเอง อีกทั้งยังทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสอีกด้วย

3. การเล่นตะกร้อเป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ทำให้ SBO มีทักษะการครองลูก การเคลื่อนไหวมีความสันพันธ์ที่ดีระหว่างอวัยวะส่วนต่างๆ ทำให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงรู้จักความอดทน

4. กีฬาเซปักตะกร้อสามารถเล่นได้คนเดียวเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนให้เกิดความชำนาญ อันตรายจากการเล่นก็เกิดขึ้นได้น้อยเพราะจะไม่มีการปะทะตัวกันและกัน แต่ควรระวังอุปกรณ์ด้วยว่ามีการชำรุดหรือไม่เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนั่นเอง

5. การเล่นตะกร้อทำให้เป็นคนมีสติ สมาธิ สุขุม เยือกเย็น มีความรอบคอบ เพราะในการเตะลูกนั้นผู้เล่นต้องมีสมาธิจิตใจที่แน่วแน่

6. การเล่นตะกร้อทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วยทำให้ผ่อนคลาย ความเครียดได้ทำให้ผู้เล่นในทีมรู้รักสามัคคีกันอีกด้วย

7. ตะกร้อสามารถเล่นได้ทุกสถานที่ทั้งในที่ร่มกลางแจ้ง พื่นสนามก็ไม่เป็นอุปสรรค ขนาดของสนามก็สามารถเลือกเล่นได้ตามความเหมาะสมด้วย

หลักเบื้องต้นในการฝึกหัดตะกร้อ

แรกเริ่มฝึกหัด ผู้เล่นความมีจิตสำนึกอยู่เสมอจะต้องทำให้ตัวเองเป็นผู้เล่นที่ดีเป็นนักกีฬาตะกร้อที่ดีเล่นได้รวดเร็วขึ้น ความรู้สึกเหล่านี้คือความเจียม ฝึกฝนฝีเท้าของตน กล่าวคือ ผู้เล่จะต้องไม่ประมาทนั่นเอง ความเจียมตัวไม่ทะเยอทะยานไปเล่นเปรียบเทียบกับผู้ที่มีฝีเท้าเหนือกว่า หรือผู้ที่เขาเล่นเก่งมีความสามารถมานานแล้ว เพราะเขาอาจจะไม่อยากร่วมวงกับเราก็ได้จริงอยู่ที่ว่ากันเล่นกับคนเก่งกว่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า แต่ก็ควรดูลักษณะผู้เล่นด้วย แต่ในการฝึกหัดเล่นตะกร้อในครั้งแรกๆนั้นควรเล่นคนเดียวก่อนโดยอาศัยหลัการต่อไปนี้

1. จะต้องหัดเตะให้เหนียวคือเตะไม่ตายลูกตะกร้อจะต้องไม่ตกดินหากไม่จำเป็น

2. จะต้องหัดเตะให้แม่นคู่ด้วยการเตะส่งกันไปมากับเพื่อนอีกคน

3. จะต้องฝึกหัดเตะให้ได้ท่าที่สวยและถูกต้องตามแบบ

4. ผู้เล่นจะต้องหัดเตะให้ดีทุกท่า ตลอดจนท่าพลิกแพลงต่างๆด้วย

ประเภทของการเริ่มฝึกหัดการเล่นตะกร้อนั้นจะมีการแบ่งออกเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการฝึกหัดไว้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

1. การเตะตะกร้อพื้นๆ คือผู้เล่นที่พึ่งหัดเล่นใหม่ๆอาจฝึกด้วยท่าที่ง่ายๆก่อน โดยไม่ต้องฝึกสอนกันจนหนักมาก ท่าเล่นที่ง่ายก็จะได้แก่ลูกหน้าเท้าหรือลูกแป ลูกหลังเท้า ลูกเข่า ลูกข้าง ลูกโหม่ง เป็นต้น

2. การเตะตะกร้อลูกหลังคือการเตะตะกร้อด้านหลังของผู้เตะ ให้ลูกตะกร้อกลับมาด้านหน้าโดยผู้เตะไม่ต้องหันตัว ได้แก่ท่าลูกหลังตบ ลูกส้นตรง เป็นต้น

3. การเตะตะกร้อด้วยท่าพลิกแพลงต่างๆจากที่กล่าวมาในข้างต้นก็ถอว่าเป็นท่าพลิกแพลงด้วย เช่น ลูกไขว้เข่า ไขว้ตัด ลูกข้างบ่วงมือ ลูกพลับเฉียบหลัง เป็นต้น