กติกาในการแข่งขันกีฬาทุ่มน้ำหนัก

888950

กีฬาทุกชนิดย่อมมีกฎกติกาในการแข่งขัน ซึ่งกีฬาทุ่มน้ำหนักก็เช่นกัน หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้ในกฎกติกาของการทุ่มน้ำหนักสักเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกติกาในการทุ่มน้ำหนักกันดีกว่า

• ผู้เข้าแข่งขันไม่ได้รับอนุญาตให้ฉีดหรือโรยสารใด ๆ SBO ลงในบริเวณวงกลมหรือบนพื้นรองเท้าของตนเองทั้งสิ้น

• ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของผู้เข้าแข่งขันสัมผัสกับขอบบนของวงกลมของที่ยันเท้าหรือพื้นนอกวงกลม จะถือว่าการกระทำนั้นเป็นการผิดกติกา

• ในขณะทำการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะขอหยุดการแข่งขันได้ แม้ว่าจะเริ่มไปแล้วก็ตาม โดยผู้เข้าแข่งขันจะวางลูกน้ำหนักลงภายนอกหรือภายในวงกลมก็ได้ หรืออาจจะเดินออกจากวงกลมโดยก้าวเท้าออกทางด้านหลังของวงกลม เมื่อพร้อมทำการแข่งขันใหม่ผู้เข้าแข่งขันจะจะสามารถกลับเข้าไปในวงกลมในท่านิ่งและเริ่มต้นทำการแข่งขันต่อไปได้

• ผลการแข่งขันจะถูกนับเป็นคะแนนเมื่อผู้เข้าแข่งขันทำการทุ่มลูกทุ่มน้ำหนักไป และลูกน้ำหนักตกลงอย่างสมบูรณ์ภายในขอบด้านในของรัศมีของการทุ่ม

• ผู้เข้าแข่งขันจะออกจากวงกลมไม่ได้จนกว่าลูกน้ำหนักจะตกถึงพื้น introducingjuiceplus.com และต้องออกทางครึ่งหลังซึ่งมีเส้นสีขาวเขียนไว้ ซึ่งเส้นนี้จะต่อจากเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออกไปนอกวงกลมทั้งสองข้าง