กติกาการเล่นตะกร้อที่ผู้เล่นจะต้องทราบ

1257

การเล่นตะกร้อเป็นกีฬาที่คนไทยเล่นตั้งแต่ในสมัยโบราณ ในช่วงยุคแรกๆเราได้มีการเล่นตะกร้อโดยที่มีการเดาะลูกกันไปมากันเป็นวงกลมก่อน ก่อนที่จะมีการพัฒนาในการแข่งขันโดยที่แบ่งกันเป็นสองทีมในการแข่งขัน หลังจากนั้นนักวิชาการได้มีการออกกฎกติกาขึ้นมา โดยที่สามารถทำให้เกิดความเสมอภาคกันทั้งสองทีม โดยที่กติกาตะกร้อในปัจจุบันจึงกลายเป็นกฎกติกาสากลที่เหมือนกันทุกประเทศ

วันนี้เราก็จะมาบอกถึงกติกาในการเล่นตะกร้อ ที่ผู้เล่นตะกร้อควรจะรู้และไม่ควรกระทำในระหว่างการแข่งขัน เพราะถือว่าเป็นทำผิดกฎในการเล่นอย่างชัดเจน สำหรับกติกาในการเล่นก็มีดังต่อไปนี้

1. ผู้เล่นหน้าคนที่ทำหน้าที่โยนลูกกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ไม่ได้โยนให้ผู้เสิร์ฟเตะลูกส่งเช่น โยนลูกเล่น เคาะลูกเล่น โยนลูกให้ผู้เล่นหน้าอีกคน หลังจากผู้ตัดสินขานคะแนนแล้ว

2. ผู้เล่นหน้ายกเท้า เหยียบเส้น ถูกตาข่าย SBO หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายล้ำเข้าไปในแดนฝ่ายตรงข้ามขณะที่โยนลูก

3. ผู้เสิร์ฟกระโดดเสิร์ฟ หรือเท้าของผู้เสิร์ฟอยู่นอกวงกลมที่กำหนดไว้ให้

4. ผู้เสิร์ฟไม่ได้แตะลูกที่โยน

5. ลูกตะกร้อถูกผู้เล่นฝ่ายเดียวกันก่อนที่จะข้ามตะข่ายไปยังอีกแดน

6. ลูกตะกร้อข้ามตาข่ายอีกออกนอกเส้นเขตสนาม

7. ลูกตะกร้อไม่ข้ามตาข่าย

8. สำหรับผู้เล่นฝ่ายรับ ระหว่างการเสิร์ฟเจตนากระทำในลักษณะที่ทำให้อีกฝ่ายเสิร์ฟเสียสมาธิรบกวนเสียงดังหรือร้องตะโกน